CPAC | BIM ร่วมมือกับ มจพ.(KMUTNB)ให้งาน BIM กับนักศึกษาวิศวกรรมโยธาเพื่อเป็นรายได้เสริม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ทาง CPAC | BIM, CPAC Construction Solution ร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB) จัดโครงการให้นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธาและสาขาสถาปัตยกรรม ที่มีความสามารถในการทำ Building Information Model (BIM) มาร่วมรับงานจากทีมงาน CPAC เพื่อสร้างประสบการณ์การทำงานจริง และสร้างรายได้เสริมให้แก่นักศึกษา