หน้าหลัก

หน้าหลัก2022-09-08T15:17:17+07:00

วิสัยทัศน์ : วิศวกรเชี่ยวชาญเฉพาะทาง บูรณาการเทคโนโลยีมีนวัตกรรมเด่น เน้นสู่สากล

วิสัยทัศน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาและอาจารย์จาก Victoria University College สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

24 พ.ย. 2021|Categories: ข่าวภาควิชา|Tags: |

ศาสตราจารย์ ดร. สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย

CPAC | BIM ร่วมมือกับ มจพ.(KMUTNB)

13 ต.ค. 2021|Categories: ข่าวภาควิชา|Tags: |

CPAC | BIM ร่วมมือกับ มจพ.(KMUTNB)ให้งาน BIM กับนักศึกษาวิศวกรรมโยธาเพื่อเป็นรายได้เสริม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10

อาจารย์และนักศึกษาจาก Victoria University College สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

11 ต.ค. 2021|Categories: ข่าวภาควิชา|Tags: |

ภาควิชาให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Victoria University College เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน รองศาสตราจารย์ ดร. สมิตร ส่งพิริยะกิจ

โครงการศึกษาต่อ ณ Florida International University (FIU) ประเทศสหรัฐอเมริกา

13 ต.ค. 2021|Categories: ข่าวนักศึกษา|Tags: |

โครงการศึกษาต่อ ปริญญาโท สำหรับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา ณ Florida International University (FIU) ประเทศสหรัฐอเมริกา

ทุนการศึกษา Central South University (CSU) สาธารณรัฐประชาชนจีน

13 ต.ค. 2021|Categories: ข่าวนักศึกษา|Tags: |

ทุนการศึกษาต่อ ป.โท สำหรับนักศึกษาภาคโยธาฯ ณ Central South University (CSU) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดร่วมคว้ารางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันประกวดการจำลองเทคโนโลยีสำหรับการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง

30 ก.ค. 2021|Categories: ข่าวนักศึกษา|

ทีมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นตัวแทนประเทศไทย คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันประกวดการจำลองเทคโนโลยีสำหรับการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ครั้งที่ 2 (The

อบรม TOEIC Online ฟรีสำหรับนักศึกษา

19 ก.ค. 2021|Categories: ข่าวนักศึกษา, โครงงานนักศึกษา|Tags: |

TOEIC Online Course สาขาวิชาภาษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ประยุกต์และสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดอบรมหลักสูตร TOEIC

กิจกรรม

0
นักศึกษา
0
อาจารย์
0
หลักสูตรปริญญาตรี
0
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

Highlight

High-speed Railway Construction

The 2nd International College Student Invitational Competition of Technology Simulation for High-speed Railway Construction

BIM Modeler

เว็บไซต์เดิม
Go to Top