cit

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 8 blog entries.

รักษ์ป่า รักษ์น้ำ กิจกรรมในรั้วโยธา

2021-07-30T18:00:00+07:0030 ก.ค. 2021|เครือข่ายความร่วมมือ|

นักศึกษา CvET ร่วมกิจกรรมปลูกปลูกป่าชายเลน บริเวณบ้านคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศน์ นศ. Cvet และการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดประสบการณ์จากพี่สู่น้อง

2021-07-30T17:54:53+07:0030 ก.ค. 2021|อบรมบรรยาย/เชิงปฏิบัติการ|

ปัจฉิมนิเทศน์ CvET ในหัวข้อ การเตรียมพร้อมสำหรับสมัครและสัมภาษณ์งาน การเป็นวิศกรโยธาที่ดี และความปลอดภัยในงานก่อสร้าง...ขอให้โชคดี ประสบความสำเร็จทุกคนๆค่ะ ว่าที่วิศวกรโยธา CvET

คณาจารย์ภาควิชาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

2021-07-30T17:49:14+07:0030 ก.ค. 2021|งานวิจัยคณาจารย์|

คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 1. รศ.ดร.ขวัญเนตร  สมบัติสมภพ   2.ผศ.ดร.เจนจิต เอี่ยมจตุรภัทร และ  3.ผศ.ดร.นรารัชต์พร  นวลสวรรค์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้บุคคลากรขององค์การบริหารจัดการน้ำเสีย ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีการดำเนินการออกแบบ กำหนดรายละเอียดและขอบเขตงานโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ในเรื่องเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสีย การตรวจสอบคุณภาพน้ำตามมาตรฐานและการบริหารจัดการน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ ณ ณ ห้องประชุม องค์การจัดการน้ำเสีย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

นศ. CvET ดูงานระบบบำบัดน้ำประปาและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

2021-07-30T17:46:26+07:0030 ก.ค. 2021|เครือข่ายความร่วมมือ|

เปิดประสบการณ์ การเรียนรู้ของนักศึกษา CvET เยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำประปา การตรวจสอบคุณภาพน้ำ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ณ โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ บางเขน ตอบคำถามชิงรางวัลติดไม้ติดมือกันไป เก่งๆทุกคนเลย ต้องขอขอบคุณทีมวิทยากรโรงผลิตน้ำบางเขน ที่ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาของภาควิชาเป็นอย่างดี

นักศึกษาวิศวกรรม โยธา คว้าเหรียญเงินจากการแข่งขันแก้ปัญหาทางวิศวกรรมปฐพี

2021-07-30T17:43:30+07:0030 ก.ค. 2021|รางวัลและความภาคภูมิใจ|

ทีมนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คว้าเหรียญเงินจากการแข่งขันแก้ปัญหาทางวิศวกรรมปฐพี ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์  ทั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักในการจัดการแข่งขันเพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้แสดงความคิดและความรู้ทางด้านวิชาวิศวกรรมปฐพี และได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้อันจะนำไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน และเป็นการสร้างเครือข่ายของวิศวกรปฐพีรุ่นใหม่ ซึ่งมีสถาบันการศึกษามากกว่า 10 สถาบัน ทั่วประเทศ เข้าร่วมแข่งขัน ณ โรงแรมเจ้าพระยา พาร์ค กรุงเทพฯ

โครงการ “ซีแพค ร่วมสร้าง ต้นกล้า สู่ BIM Modeler มืออาชีพ”

2021-07-30T17:36:10+07:0030 ก.ค. 2021|เครือข่ายความร่วมมือ|

บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด หรือ “CPAC” ในเครือเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (SCG Cement-Building Materials) ได้จัดทำโครงการ CSV “ซีแพค ร่วมสร้าง ต้นกล้า สู่ BIM Modeler มืออาชีพ” เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยด้านการใช้งานเทคโนโลยี Building Information Model หรือที่รู้จักกันย่อๆ ว่า BIM โดยมีคณบดีจาก 2 หน่วยงาน ได้แก่

นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดร่วมคว้ารางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันประกวดการจำลองเทคโนโลยีสำหรับการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง

2021-07-30T17:36:53+07:0030 ก.ค. 2021|ข่าวนักศึกษา|

ทีมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นตัวแทนประเทศไทย คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันประกวดการจำลองเทคโนโลยีสำหรับการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ครั้งที่ 2 (The 2nd International College Student Invitational Competition of Technology Simulation for High-speed Railway Construction) ภายใต้หัวข้อ การออกแบบคอนกรีตไหลเข้าแบบด้วยตัวเอง (Self-compacting concrete) ในงานก่อสร้างพื้นคอนกรีตสำหรับรถไฟความเร็วสูง (Ballastless Track)

อบรม TOEIC Online ฟรีสำหรับนักศึกษา

2021-11-24T15:20:30+07:0019 ก.ค. 2021|ข่าวนักศึกษา, โครงงานนักศึกษา|

TOEIC Online Course สาขาวิชาภาษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ประยุกต์และสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดอบรมหลักสูตร TOEIC ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตามรายละเอียดดังรูป

Go to Top