โครงการศึกษาต่อ ปริญญาโท สำหรับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา ณ Florida International University (FIU) ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาต่อ ป.โท สำหรับ นศ. มจพ. ณ Florida International University (FIU) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขา ได้แก่ M.S. in Civil Engineering, M.S. in Construction Management, M.S. in Environmental Engineering, และ M.S. in Engineering Management

โครงการดังกล่าวเป็น MOU ที่ทางมหาวิทยาลัยทำร่วมกับ FIU ในลักษณะเรียน ป.ตรี 4 ปี ที่ มจพ. และศึกษาต่อ ป.โทที่ FIU โดยใช้เวลาเรียนอีก 1 ปี (โครงการมีชื่อเรียกกันว่า 4+1 FIU ครับ)

เงื่อนไขหลัก คือ นศ.GPA > 3.25 และมีภาษาอังกฤษ TOEFL> 550 หรือ IELT > 6

ทุนการศึกษา : นศ. ที่ได้รับคัดเลือกจะได้ทุนเป็นลักษณะลดค่าเล่าเรียนประมาณร้อยละ 40 ครับ และนศ.ที่ GPA > 3.50 และภาษาอังกฤษได้ตามมาตรฐาน มีทุนการศึกษาแบบ full scholarship สำหรับการศึกษาปริญญาโทควบปริญญาเอกให้ด้วยครับ

นศ.ที่สนใจ สามารถติดต่อคุณติ๊ก/คุณน้ำผึ้ง ที่ ICC ชั้น 10 อาคารเอนกประสงค์เพื่อถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ และศึกษาข้อมูลการศึกษาอย่างละเอียดได้ที่ https://www.fiu.edu/