ทุนการศึกษาต่อ ป.โท สำหรับนักศึกษาภาคโยธาฯ ณ Central South University (CSU) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ขอเชิญนักศึกษา CvET ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และศิษย์เก่า CvET ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว สมัครเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์รับทุนประเภท CSU Full scholarship เพื่อศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัย Central South University เมืองฉางชา ประเทศจีน http://en.csu.edu.cn/ ในระดับปริญญาโท (3 ปี) หลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน ในสาขา Civil engineering และสาขา Railway Transportation โดยเป็นทุนแบบ CSU Full scholarships covers tuition, accommodation, medical insurance fees as well as a monthly stipend of 2500 RMB for master students.