ข่าวนักศึกษา

โครงการศึกษาต่อ ณ Florida International University (FIU) ประเทศสหรัฐอเมริกา

2021-11-24T15:25:22+07:0013 ต.ค. 2021|ข่าวนักศึกษา|

โครงการศึกษาต่อ ปริญญาโท สำหรับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา ณ Florida International University (FIU) ประเทศสหรัฐอเมริกา ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาต่อ ป.โท สำหรับ นศ. มจพ. ณ Florida International University (FIU) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขา ได้แก่ M.S. in Civil Engineering, M.S. in Construction

ทุนการศึกษา Central South University (CSU) สาธารณรัฐประชาชนจีน

2021-11-24T15:25:34+07:0013 ต.ค. 2021|ข่าวนักศึกษา|

ทุนการศึกษาต่อ ป.โท สำหรับนักศึกษาภาคโยธาฯ ณ Central South University (CSU) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ขอเชิญนักศึกษา CvET ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และศิษย์เก่า CvET ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว สมัครเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์รับทุนประเภท CSU Full scholarship เพื่อศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัย Central South University เมืองฉางชา ประเทศจีน http://en.csu.edu.cn/ ในระดับปริญญาโท

นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดร่วมคว้ารางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันประกวดการจำลองเทคโนโลยีสำหรับการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง

2021-07-30T17:36:53+07:0030 ก.ค. 2021|ข่าวนักศึกษา|

ทีมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นตัวแทนประเทศไทย คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันประกวดการจำลองเทคโนโลยีสำหรับการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ครั้งที่ 2 (The 2nd International College Student Invitational Competition of Technology Simulation for High-speed Railway Construction) ภายใต้หัวข้อ การออกแบบคอนกรีตไหลเข้าแบบด้วยตัวเอง (Self-compacting concrete) ในงานก่อสร้างพื้นคอนกรีตสำหรับรถไฟความเร็วสูง (Ballastless Track)

อบรม TOEIC Online ฟรีสำหรับนักศึกษา

2021-11-24T15:20:30+07:0019 ก.ค. 2021|ข่าวนักศึกษา, โครงงานนักศึกษา|

TOEIC Online Course สาขาวิชาภาษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ประยุกต์และสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดอบรมหลักสูตร TOEIC ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตามรายละเอียดดังรูป

Go to Top