ร่วมเสวนา ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2564 ผ่านระบบออนไลน์

หัวข้อเรื่อง “การตรวจติดตามสุขภาพโครงสร้าง : ความจำเป็นในงานโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนากรอบการดำเนินงานของ วสท.”

โดย คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมโครงสร้างและสะพาน วสท.

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-15.00 น.

ลงทะเบียนที่นี่ https://bit.ly/3pOjB9Z

——————–

วิศวกรรมแห่งชาติ 2564 ภายใต้หัวข้อ “Smart Engineering and Innovation for Society”

วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2564

พบกับการอบรม สัมมนา ด้านวิศวกรรมหลากหลายสาขา การอัปเดตมาตรฐาน กฎหมาย กฎกระทรวงใหม่ ๆ รวมถึงการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ มาแก้ปัญหาด้านสุขภาพในสถานพยาบาลในยุคโควิด-19

ดูงานสัมมนาทั้งหมดที่นี่ https://bit.ly/2YiSfgp

——————–

จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์