2564

ร่วมเสวนา ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2564

2021-11-24T15:11:10+07:0024 พ.ย. 2021|อบรมบรรยาย/เชิงปฏิบัติการ|

ร่วมเสวนา ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2564 ผ่านระบบออนไลน์ หัวข้อเรื่อง “การตรวจติดตามสุขภาพโครงสร้าง : ความจำเป็นในงานโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนากรอบการดำเนินงานของ วสท.” โดย คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมโครงสร้างและสะพาน วสท. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-15.00 น. ลงทะเบียนที่นี่ https://bit.ly/3pOjB9Z -------------------- วิศวกรรมแห่งชาติ 2564 ภายใต้หัวข้อ "Smart Engineering and

Thai Constructionists Zoom Talk ครั้งที่ 4 ปี 2564 ตอน เรียน “ออนไลน์” ด้วยความ “อุ่นใจ”

2021-11-24T15:00:56+07:0024 พ.ย. 2021|อบรมบรรยาย/เชิงปฏิบัติการ|

Thai Constructionists Zoom Talk ครั้งที่ 4 ปี 2564 เสวนาการจัดการเรียนรู้ Project-based Learning ผ่านช่องทาง Online ในยุค Covid 19 จากมุมมองและประสบการณ์จริงของนักเรียน คุณครู และผู้ปกครอง โรงเรียนดรุณสิกขาลัยที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ ที่จะมาร่วมแชร์ปัญหา อุปสรรคและวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือให้นักเรียนได้ประโยชน์จากการเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดแม้จะมีข้อจำกัดต่างๆ มากมาย และในช่วงท้ายจะเปิดวงเสวนาเพื่อระดมสมองและเติมไอเดีย สร้างแรงบันดาลใจร่วมกันในแบบวงสนทนาของชาว Constructionism วันเสาร์ที่ 30

โครงการศึกษาต่อ ณ Florida International University (FIU) ประเทศสหรัฐอเมริกา

2021-11-24T15:25:22+07:0013 ต.ค. 2021|ข่าวนักศึกษา|

โครงการศึกษาต่อ ปริญญาโท สำหรับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา ณ Florida International University (FIU) ประเทศสหรัฐอเมริกา ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาต่อ ป.โท สำหรับ นศ. มจพ. ณ Florida International University (FIU) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขา ได้แก่ M.S. in Civil Engineering, M.S. in Construction

ทุนการศึกษา Central South University (CSU) สาธารณรัฐประชาชนจีน

2021-11-24T15:25:34+07:0013 ต.ค. 2021|ข่าวนักศึกษา|

ทุนการศึกษาต่อ ป.โท สำหรับนักศึกษาภาคโยธาฯ ณ Central South University (CSU) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ขอเชิญนักศึกษา CvET ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และศิษย์เก่า CvET ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว สมัครเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์รับทุนประเภท CSU Full scholarship เพื่อศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัย Central South University เมืองฉางชา ประเทศจีน http://en.csu.edu.cn/ ในระดับปริญญาโท

อบรม TOEIC Online ฟรีสำหรับนักศึกษา

2021-11-24T15:20:30+07:0019 ก.ค. 2021|ข่าวนักศึกษา, โครงงานนักศึกษา|

TOEIC Online Course สาขาวิชาภาษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ประยุกต์และสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดอบรมหลักสูตร TOEIC ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตามรายละเอียดดังรูป

Go to Top