2562

นักศึกษาและอาจารย์จาก Victoria University College สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

2021-11-24T15:25:51+07:0024 พ.ย. 2021|ข่าวภาควิชา|

ศาสตราจารย์ ดร. สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถิ่นรอง คณบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต วทอ. และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนจิต เอี่ยมจตุรภัทร หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 20 คน อาจารย์ Dr.Wuit Yi Win Htut จาก

อาจารย์และนักศึกษาจาก Victoria University College สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

2021-10-11T16:10:11+07:0011 ต.ค. 2021|ข่าวภาควิชา|

ภาควิชาให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Victoria University College เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน รองศาสตราจารย์ ดร. สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถิ่นรอง คณบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต วทอ. และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนจิต เอี่ยมจตุรภัทร หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 20 คน อาจารย์ Dr.Wuit

Go to Top