ปัจฉิมนิเทศน์ CvET ในหัวข้อ การเตรียมพร้อมสำหรับสมัครและสัมภาษณ์งาน การเป็นวิศกรโยธาที่ดี และความปลอดภัยในงานก่อสร้าง…ขอให้โชคดี ประสบความสำเร็จทุกคนๆค่ะ ว่าที่วิศวกรโยธา CvET