ข่าวภาควิชา

นักศึกษาและอาจารย์จาก Victoria University College สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

2023-03-31T07:56:16+07:0024 พ.ย. 2021|ข่าวภาควิชา|

รองศาสตราจารย์ ดร. สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถิ่นรอง คณบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต วทอ. และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนจิต เอี่ยมจตุรภัทร หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 20 คน อาจารย์ Dr.Wuit Yi Win Htut จาก Victoria

CPAC | BIM ร่วมมือกับ มจพ.(KMUTNB)

2021-11-24T15:25:02+07:0013 ต.ค. 2021|ข่าวภาควิชา|

CPAC | BIM ร่วมมือกับ มจพ.(KMUTNB)ให้งาน BIM กับนักศึกษาวิศวกรรมโยธาเพื่อเป็นรายได้เสริม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ทาง CPAC | BIM, CPAC Construction Solution ร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB) จัดโครงการให้นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธาและสาขาสถาปัตยกรรม ที่มีความสามารถในการทำ Building Information Model

อาจารย์และนักศึกษาจาก Victoria University College สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

2021-10-11T16:10:11+07:0011 ต.ค. 2021|ข่าวภาควิชา|

ภาควิชาให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Victoria University College เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน รองศาสตราจารย์ ดร. สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถิ่นรอง คณบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต วทอ. และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนจิต เอี่ยมจตุรภัทร หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 20 คน อาจารย์ Dr.Wuit

Go to Top