นักศึกษาวิศวกรรม โยธา คว้าเหรียญเงินจากการแข่งขันแก้ปัญหาทางวิศวกรรมปฐพี

2021-07-30T17:43:30+07:0030 ก.ค. 2021|รางวัลและความภาคภูมิใจ|

ทีมนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คว้าเหรียญเงินจากการแข่งขันแก้ปัญหาทางวิศวกรรมปฐพี ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์  ทั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักในการจัดการแข่งขันเพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้แสดงความคิดและความรู้ทางด้านวิชาวิศวกรรมปฐพี และได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้อันจะนำไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน และเป็นการสร้างเครือข่ายของวิศวกรปฐพีรุ่นใหม่ ซึ่งมีสถาบันการศึกษามากกว่า 10 สถาบัน ทั่วประเทศ เข้าร่วมแข่งขัน ณ โรงแรมเจ้าพระยา พาร์ค กรุงเทพฯ