สมิตร ส่งพิริยะกิจ
Web Page Statistics
Chemistry Review
  SMITH-KMITNB.COM
   
Concrete Technology
บทความที่นักศึกษาควรอ่าน
สภาวิศกร
สมาคมคอนกรีตไทย
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
มจพ.
มจธ.
Webboard
Contact
Sorakran.comSorakran.com
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์สมิตร ส่งพิริยะกิจ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8

ประจำภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปัจจุบัน อาจารย์สมิตร ส่งพิริยะกิจ สอนในวิชา Concrete Technology และ Steel and Timber Design

มีความสนใจงานวิจัยในด้านคอนกรีตและวัสดุ จีโอโพลีเมอร ์และโครงสร้างไม้เชิงประกอบ

Dr.Smith Songpiriyakij is currently an assistant professor in department of civil and

environmental engineering technology, King Mongkut's University of Technology North

Bangkok (KMUTNB). He teaches concrete technology and steel and timber design.

His reserch activities are concrete and materials, geopolymer and composite structural

timber.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


 
 

ไทยรัฐ

เดลินิวส์

ข่าวสด

ผู้จัดการ

กรุงเทพธุรกิจ

ไทยโพสต์

มติชน

คมชัดลึก

สยามกีฬา