เทคนิคการคำนวณหาแรงภายในโครงข้อหมุนอย่างรวดเร็ว

ความนำ

บทความนี้จะอธิบายถึงเทคนิคในการคำนวณอย่างรวดเร็ว เพื่อหาค่าแรงภายในทุกชิ้นส่วนของโครงข้อหมุนแบบคำนวณค่าได้เชิงสถิตศาสตร์ โดยอาศัยวิธีข้อต่อเป็นพื้นฐาน แต่เทคนิคนี้จะทำให้การคำนวณง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้

อ่านต่อ...

 

หมายเหตุ:

เผยแพร่ครั้งแรกในงานอบรม การวิเคราะห์โครงสร้าง เพื่อการนำไปใช้และปูพื้นฐานอย่างง่าย (บริการฟรี ครั้งที่ 1)

จัดโดย TumCivil.com วันที่ 25 พฤษภาคม 2556

Tumcivil

facebook

 

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 05 ตุลาคม 2013 เวลา 18:59 น.)