ติดต่อภาควิชา

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

ชั้น 7 ตึก 42 อาคารโยธา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

 

– : สามารถคลิกที่ภาพเพื่อดูตำแหน่งเพิ่มเติมได้ :-