ผศ.ดร.สรกานต์ ศรีตองอ่อน (SSO)

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สรกานต์  ศรีตองอ่อน (SSO)

Asst. Prof. Dr. Sorakarn  Sritong-on

—————————————————-

บทความ

การเพิ่มเนื้อหาด้วย เมนู “เรื่อง”

การแสดงเนื่อหาไฟล์ pdf

เคล็ดวิชา ม้าผยองหยันยุทธจักร

—————————————————-

ความเชี่ยวชาญ

– การพัฒนาคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ในงานด้านวิศวกรรมโครงสร้าง

—————————————————-

ผลงานการพัฒนาซอฟต์แวร์

– CvET_Truss

– CvET_Beam

– DON_Truss

– DON_RC

– DON_POST

DON_Gable

– DON_Bandai

– DON_V3

DON_V2

– DON_V1

WELA

– Kumarn Beam

– RMUTSB-RC

– DTM

– SD-Beam

– CCT-Truss

– CCT-Beam

– CCT-RC

– NECTECBEAM

—————————————————-

ผลงานหนังสือ

คู่มือทฤษฎีโครงสร้าง

คู่มือการวิเคราะห์โครงสร้าง

– คู่มือเคล็ดวิชา ซุ้มดอนใสเวทย์ เล่ม 1

– คู่มือเคล็ดวิชา ซุ้มดอนใสเวทย์ เล่ม 2

– คู่มือเคล็ดวิชา ซุ้มดอนใสเวทย์ เล่ม 3

คู่มือการพัฒนาซอฟต์แวร์ในงานวิศวกรรมโยธา เล่ม 1

—————————————————-

ผลงานการสอนผ่านสื่อ YouTube

– การหาแรงปฏิกิริยาในคานแบบอินดีเทอร์มิเนต

– การเขียน SFD และ BMD ในคานแบบอินดีเทอร์มิเนต

– Influence Line : การวางน้ำหนักบรรทุกกระจาย เพื่อให้ได้ค่าแรงภายในที่พิจารณาสูงสุด

– Slope Deflection Method : โครงข้อแข็งที่มีการเซทางข้าง ตอน 1

– Slope Deflection Method : โครงข้อแข็งที่มีการเซทางข้าง ตอน 2

 

CvET_Beam เวอร์ชัน 1.00

– การเตรียมข้อมูลของทรัสเพื่อป้อนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์

– CCT Truss 1.71

– การป้อนข้อมูลใน CvET_Truss

 

การใช้ MS-Excel ช่วยในการแก้สมการเมตริกซ์

– การหารากของสมการ ตอนที่ 1

– การหารากของสมการ ตอนที่ 2

– การหารากของสมการ ตอนที่ 3

สมการย้อนกลับเชิงเส้น

สมการย้อนกลับยกกำลัง

—————————————————-

ผลงานหนังสือธรรมะประยุกต์

– พุทธจักรวาล

– อิทธิฤทธิ์มีจริง

– อิทธิฤทธิ์มีจริง (E-Book)

– ผีมีจริง?

– ชีวิตซ้อนมิติ

—————————————————-

เว็บไซต์

sorakarn-kmutnb.com

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.


You may use these HTMLtags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>